• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • + گزارش تصویری
    آغاز برداشت نخودفرنگی در مزارع دهستان کذاب
    برداشت نخودفرنگی در سطح 30 هکتار از مزارع زير کاشت اين محصول در دهستان کذاب آغاز شد.