• + گزارش تصویری
    آغاز برداشت نخودفرنگی در مزارع دهستان کذاب
    برداشت نخودفرنگی در سطح 30 هکتار از مزارع زير کاشت اين محصول در دهستان کذاب آغاز شد.