در آینده نزدیک:
تجهیز مدارس شهرستان اشکذر به بخاری تششعی
رفیعی معاون برنامه ريزي وپشتيباني آموزش و پرورش اشکذر از نصب بيش از 30 بخاري تشعشعي در 16 مركز آموزشي این شهرستان خبر داد.