• در آینده نزدیک:
    تجهیز مدارس شهرستان اشکذر به بخاری تششعی
    رفیعی معاون برنامه ريزي وپشتيباني آموزش و پرورش اشکذر از نصب بيش از 30 بخاري تشعشعي در 16 مركز آموزشي این شهرستان خبر داد.