• آمار

  • 9,399
  • 441
  • 16,371
  • 800
 • مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد خبر داد
  امضای موافقتنامه برای حفاظت از بافت تاریخی شهر یزد
  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از امضای موافقتنامه ای برای حفاظت از بافت تاریخی شهر یزد و ثبت آن در فهرست جهانی یونسکو مابین با پژوهشگاه میراث فرهنگی کشورخبر داد.