• +عکس
    مجموعه وزیر حجت‏‏ آباد، مجتمع خدماتی بین راهی سه قرن پیش
    مجموعه وزير حجت‏‏ آباد شهرستان اشكذر، يك مجتمع خدماتی بین راهی مربوط به دوران ناصرالدين شاه است كه به مسافران تشنه كاروان‎‎هاي كوير خدمات ارائه مي كرد.