• آمار

  • 9,313
  • 563
  • 16,310
  • 929

 • کسب مقام در جشنواره مرشد استان توسط مرشد اشکذری
  رییس هیات ورزش های پهلوانی و باستانی یزد از مشخص شدن نفرات برتر جشنواره مرشد استان خبر داد/کسب مقام توسط مرشد اشکذری