• گزارش تصویری
    بازدید سرزده مسئولان شهرستان اشکذر از ادارات دولتی
    امام جمعه و فرماندار شهرستان اشکذر صبح امروز از ادارات ثبت اسناد،تامین اجتمایی، آموزش و پرورش شهرستان و همچنین شهرداری اشکذر به طور سر زده بازید کردند.