• بازدید امام جمعه از مدرسه فوتبال اشکذر+عکس
    امام جمعه اشکذر از مدرسه فوتبال اشکذر دیدار و از نزدیک در جریان فعالیت های این مکان ورزشی قرار گرفت.