• آمار

  • 8,717
  • 419
  • 16,371
  • 800
 • یک مقام مسئول خبرداد:
  بارور یازی ابر های یزدبه وسیله پهباد
  مدیر مرکز باروری ابرها با اشاره به وجود زیرساخت ‌ های لازم برای بارور کردن ابرها در ایران،‌گفت: قرار است از پهباد برای بارورسازی ابرها استفاده شود.