• بارندگی تهدید جدی برای بافتهای تاریخی یزد/ اولین شهر خشتی جهان نم کشید
    كوير تشنه يزد هنگامي كه مورد رحمت الهي قرار مي گيرد و باران چهره غبار گرفته آن را مي شويد، بافتهاي تاريخي در جاي جاي استان،‌ در دلهره و اضطراب به سر مي برند زيرا تداوم باران، سقفها و ديوارهاي اين بافت را تهديد مي كند