• گزارش تصویری از بارش برف در اشکذر
    گزارش تصویری از سپید پوش شدن اشکذر

    بارش اولین برف زمستانی در اشکذر + عکس
    از اوایل صبح امروز بارش اولین برف زمستانی در اشکذر آغاز شد و همچنان ادامه دارد.