• Sabat Sabat
  • نامه تکان دهنده پزشک نروژی به رییس ‌جمهور آمریکا؛
    آقای اوباما! اگر قلب داری، یک شب به بیمارستان غزه بیا
    یک پزشک نروژی که داوطلبانه برای کمک به مردم غزه به این منطقه سفر کرده، در نامه‌ای تکان‌دهنده به رییس‌ جمهور آمریکا می‌خواهد به این وضع پایان دهد.