• پیش بینی هواشناسی طی روزهای تاسوعا و عاشورا/
    بارش نخستین باران پاییزی در شهرستان اشکذر
    بارش اولین باران پاییزی در آغازین روز هاي نخستین ماه از این فصل زیبا طراوات خاصی به آب و هوای شهرستان اشکذر بخشیده است و گرد و غبار را از چهره این شهرستان زدود.