• وزیر ارتباطات:
    تمام شهرهای استان یزد به نسل سوم و چهارم اینترنت مجهز می شوند
    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شش برابر شدن شبکه انتقال استان یزد خبر داد و گفت: در پایان دولت یازدهم تمام شهرهای استان یزد به نسل سوم و چهارم اینترنت مجهز می‌شوند.