• رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر خبر داد
    توقف قطارهای سریع السیر در ایستگاه اشکذر
    رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر با اشاره به پیگیری‌های مکرر شورای اسلامی شهراشکذر و فرماندارشهرستان، از توقف قطارهای سریع السیر در ایستگاه اشکذر خبر داد.