رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر خبر داد
توقف قطارهای سریع السیر در ایستگاه اشکذر
رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر با اشاره به پیگیری‌های مکرر شورای اسلامی شهراشکذر و فرماندارشهرستان، از توقف قطارهای سریع السیر در ایستگاه اشکذر خبر داد.