• گزارش تصویری (2)/
    اختتامیه سوگواره ی ملی عکس عاشورایی “حسینیه ایران” در اشکذر
    گزارش تصویری از اولین اختتامیه سوگواره ی ملی عکس عاشورایی “حسینیه ایران” در حسینیه سفید اشکذر
    اولین سوگواره ی عکس عاشورایی یزد حسینیه ایران؛
    از معرفی نفرات برتر اولین سوگواره ملی عکس عاشورایی تا افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده
    در اولین سوگواره ی عکس عاشورایی یزد حسینیه ایران؛ نفرات برتر این سوگواره معرفی شدند و نمایشگاهی از آثار برگزیده این سوگواره افتتاح شد.