• رئیس بیمارستان خیریه گودرز یزد خبر داد :
    ویزیت رایگان اورژانس گودرز یزد به صورت شبانه روزی
    رئیس بیمارستان گودرز یزد از انجام ویزیت رایگان در قسمت اورژانس این بیمارستان به صورت شبانه روزی خبر داد