• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • اهدای اعضای بدن جوان یزدی به پنج بیمار زندگی دوباره بخشید
    روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اعلام کرد : اهدای اعضای بدن یک جوان یزدی به پنج بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.