• انتقاد جوکار از کم کاری رسانه ملی و مطبوعات در یزد
    نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس از کم کاری‌های رسانه ملی و مطبوعات در بیان نقاط ضعف و قوت استان انتقاد کرد.