• طی حکمی
    انتصاب معاون فرماندار شهرستان اشکذر
    استاندار یزد طی حکمی " علیرضا ابوالحسنی " را به سمت معاون فرمانداری شهرستان اشکذر منصوب کرد.