• معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد خبر داد
    کشف ۱۳ تن انبه قاچاق در یزد
    معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد گفت: مأموران در بازرسی از یک دستگاه تریلی "دانگ فنگ" 13 تن انبه قاچاق به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال کشف کردند.