• گزارش تصویری/
    کاروان خدام رضوی در امام زاده سیدکافی کافی آباد
    کاروان زیر سایه خورشید در سفر خود به شهرستان اشکذر در در امام زاده سیدکافی کافی آباد حضور پیدا کردند.