• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • به همت خیر اشکذری؛
    گلدسته های امامزاده مراد اشکذر نصب شد+تصاویر
    به همت خیر اشکذری عصر امروز، گلدسته های امامزاده مراد اشکذر نصب شد.