• به همت خیر اشکذری؛
    گلدسته های امامزاده مراد اشکذر نصب شد+تصاویر
    به همت خیر اشکذری عصر امروز، گلدسته های امامزاده مراد اشکذر نصب شد.