• جوکار در همایش ائمه جمعه استان:
  یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی صادرات غیر نفتی است
  نماینده مردم یزد و اشکذر در همایش ائمه جمعه استان گفت:یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی صادرات غیر نفتی است.
  جوکار در نطق میان دستور:
  عزم بزرگ در عرصه اقتصاد و فرهنگ برعهده ملت، دولت و مجلس است
  جوکار در نطق در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار داشت: عزم بزرگ در عرصه اقتصاد و فرهنگ برعهده ملت، دولت و مجلس است.
  فرماندار اشکذر:
  ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در جهت گسترش پایه‌های اقتصاد است
  فرماندار اشكذر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابتکار عمل آگاهانه و پیشرفت دهنده بخش‌های مختلف اقتصادی و موجب انسجام در رویه‌های مدیریت کشور دانست.