• معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خبر داد
    نامگذاری روز نهم نوروز ۹۴ در استان یزد به نام شهرستان اشکذر
    معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: به منظور ایجاد رقابت میان شهرستان‌ها و ایجاد اوقات خوش برای گردشگران، هر رور از روزهای نوروز به نام هر شهرستان نامگذاری شد.