• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • گزارش تصویری/
    آموزشگاه خیریه «مهدی آذریزدی» در اشکذر افتتاح شد
    صبح امروز آموزشگاه خیریه آذر یزدی با حضور امام جمعه و فرماندار اشکذر و جمعی از مسئولین شهرستان در شهرک عمار اشکذر افتتاح شد.