• گزارش تصویری/
    آموزشگاه خیریه «مهدی آذریزدی» در اشکذر افتتاح شد
    صبح امروز آموزشگاه خیریه آذر یزدی با حضور امام جمعه و فرماندار اشکذر و جمعی از مسئولین شهرستان در شهرک عمار اشکذر افتتاح شد.