• نمایندگی اداره صنعت معدن و تجارت اشکذر اعلام کرد:
    تماس شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی با سامانه ۱۲۴
    اداره صنعت معدن و تجارت اشکذر اعلام کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادي با تماس با ستادخبري موجب كاستن تخلفات اقتصادي و جلب اعتماد عمومي‏ در بهره گيري از كالا و خدمات براي عموم مردم شوند.‏