• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟

  • صالح جوکار :
    پست استانداری جایگاهی نیست که با آزمون و خطا برای آن مدیریت تعیین شود
    صالح جوکار با بیان اینکه استان یزد ظرفیت‌های فراوانی دارد از این‌رو استانداری که انتخاب می‌شود باید کارنامه درخشانی در مدیریت اجرایی خود داشته باشد اظهار داشت: پست استانداری جایگاهی نیست که با آزمون و خطا برای آن مدیریت تعیین شود.