• شهرستان اشکذر در سالی که گذشت!
    شهرستان اشکذر در سالی که گذشت سرشار از وقایع و اخبار بسیار بود، اخباری در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و ... که روزهای تلخ و شیرین بسیاری را برای اشکذری ها رقم زد.