• با حضور جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه؛
    اکران خصوصی “خانه ای کنارابرها” در پردیس سینمایی آزادی
    فیلم "خانه ای کنار ابرها" با حضور کارگردان، بازیگران این فیلم و جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه در پردیس سینمایی آزادی اکران خصوصی می شود.