• کمیته امداد اشکذر رتبه اول در ایجاد اشتغال را کسب کرد
    مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان اشکذر از کسب رتبه اول در ايجاد اشتغال و خودکفايي در سال 92، در بين شهرستان هاي استان يزد خبر داد.