• رحيمي نژاد:
    اسکان ۵۸۰هزار نفر روز در مدارس یزد/ ماندگاری در استان؛ ۲ روز
    مديركل آموزش و پرورش استان يزد گفت: در ايام نوروز امسال در مجموع 574 هزار و 532 نفر روز از مهمان نوروزي استان يزد در مدارس اين استان اسكان داده شدند