• گمانه‌زنی‌ها از حضور در عرصه ی انتخابات مجلس/
    استعفا زارع پور از ریاست شورای اسلامی استان یزد
    استعفا مهندس احمد زارع‌پور اشکذری، از سمت ریاست شورای اسلامی استان یزد و عضویت در شورای اسلامی شهر اشکذر پذیرفته شد.

    شهردار اشکذر استعفا داد/فتوحی سرپرست شد
    شهردار اشکذر از سمت خود استعفا داد و این استعفا مورد موافقت اعضا شورای اسلامی شهر اشکذر قرار گرفت.