• آمار

  • 9,417
  • 587
  • 12,477
  • 706

 • شهردار اشکذر استعفا داد/فتوحی سرپرست شد
  شهردار اشکذر از سمت خود استعفا داد و این استعفا مورد موافقت اعضا شورای اسلامی شهر اشکذر قرار گرفت.