• آمار

  • 9,357
  • 563
  • 16,310
  • 929

 • مرمت و ساماندهی استخر ذخیره آب میل سفید خضرآباد
  استخر ذخیره آب روستاي ميل سفيد از توابع دهستان کذاب بهسازي و ساماندهی شد.