• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • مرمت و ساماندهی استخر ذخیره آب میل سفید خضرآباد
    استخر ذخیره آب روستاي ميل سفيد از توابع دهستان کذاب بهسازي و ساماندهی شد.