• استخدام گروه صنعتی ایساتیس یزد
    گروه صنعتی ایساتیس یزد جهت تکمیل کتدر فنی و اداری خود از علاقمندان دعوت به همکاری می نماید.