• آزمون استخدامی وزارت نیرو در آبان ماه ۹۳
    اشکذرنیوز ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک کاربران جویای کار به اطلاع می رساند که طبق اخبار حاصله استخدام وزارت نیرو در سال ۱۳۹۳ به زودی در راه است.