• انتقاد استاندار یزد از انتشار مطالب کذب در سایتها
    استاندار یزد گفت: هیچ مقامی نمی تواند تصمیم بگیرد که شهیدان به یزد متدین، شجاع و انقلابی منتقل بشوند یا نشوند و این حرفها كه در یکی از سایتها منتشر شده كذب محض است