خداحافظی محمدرضا بابایی از استانداری یزد
"محمدرضا بابايي" از سمت معاونت برنامه ريزي و اشتغال استانداري يزد خداحافظي كرد.