• طی حکمی از طرف استاندار یزد
    سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد معرفی شد
    استاندار يزد در حکمی با اشاره به سوابق، تعهد و تجربيات ارزنده ” رضا زارع زاده ” را به سمت سرپرست دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد معرفي كرد.