• اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی ورزش سه‌گانه در یزد آغاز شد
    دومين و آخرين مرحله اردوي آماده‌سازي تيم هاي ملي ورزش سه گانه ايران براي حضور در مسابقات قهرماني آسيا در سال 2013 در يزد آغاز شد