• نشست کمیسیون حفاظت از اراضی شهرستان اشکذر برگزار شد
    نشست کمیسیون حفاظت از اراضی شهرستان اشکذر صبح امروز با حضور جمعي از مسئولين شهرستان برگزار شد.