• رئیس جدید اداره امور مالیاتی شهرستان اشکذر معارفه شد
    مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره مالیات شهرستان اشکذر با حضور مدیر کل اداره مالیات استان و فرماندار شهرستان برگزار شد.

    ابهامات فرماندار شهرستان در روز آغاز به کار طرح جامع مالیاتی در اشکذر!
    فرماندار اشکذر در مراسم افتتاح طرح جامع مالیاتی گفت: شبهه مطرح شده این است که برخی از واحدها (آلاینده) به دلیل داشتن برگ سبز از عوارض مالیات معاف شدند.