+گزارش تصویری
بسته بندی ۶ هزار تن محصولات گلخانه ای در شهرستان اشکذر
مدیر تولید شرکت گلخانه داران اشکذر، از ظرفیت بسته بندی 6 هزار تن محصولات گلخانه ای در سال و اشتغال مستقیم 25 نفر در این واحد خبر داد.