• +تصویر
    طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در اشکذر شروع بکارکرد/هشدار رئیس اداره بهزیستی شهرستان اشکذر به والدین
    صبح امروز طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در مهدقرآن اشکذر با حضور جمعی از مسئولین شروع بکار کرد.
    گزارش تصویری
    از افتتاح مرکز مشاوره روان پویا در اشکذر تا مراسم جشن سازمان بهزیستی رستاق
    با حضور مدیر کل بهزیستی استان یزد و مسئولین بهزیستی اشکذر مرکز مشاوره عمومی روان پویا در اشکذر افتتاح گردید.