• فرماندار اشکذر خبر داد:
    عدم نقش آفرینی شرکت ملی فولاد آلیاژی در اشکذر/مخالفت شهرستان با هرگونه واگذاری زمین به صنایع آلاینده و اخذ تصمیمات دیگر در استان
    فرماندار اشكذر با اشاره به آلودگي زيست محيطي شهرستان تصريح كرد: عليرغم مخالفت شهرستان با هرگونه واگذاري زمين به صنايع آلاينده متاسفانه تصميمات ديگري در استان اخذ مي شود.