• Sabat
  • نظرسنجی

    آیا با توسعه صنایع آلاینده و پر آبخواه در شهرستان اشکذر، حتی با نظارت محیط زیست موافقید؟

  • با نرم افزار اندروید اشکذر نیوز نسخه 3؛
    اخبار روز شهرستان اشکذر همیشه در دستان شما
    با نرم افزار اندروید اشکذر نیوز، اخبار روز شهرستان اشکذر همیشه در دستان شماست.