• + عکس
    تکمیل فاز دوم بلوار اتابک به کذاب خواسته مردم
    عدم تکمیل فاز دوم بلوار حدفاصل روستاهاي اتابک، اسلام‌آباد، بامکان به کافي آباد از توابع دهستان کذاب باعث شده تا مشکلاتی برای تردد وسایط نقلیه‌ به وجود آید.