• مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد خبر داد
    امضای موافقتنامه برای حفاظت از بافت تاریخی شهر یزد
    مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از امضای موافقتنامه ای برای حفاظت از بافت تاریخی شهر یزد و ثبت آن در فهرست جهانی یونسکو مابین با پژوهشگاه میراث فرهنگی کشورخبر داد.
    نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در تذکری به رئیس جمهور:
    برای احیای کامل بافت تاریخی یزد نیاز به تخصیص بودجه مورد نیاز می باشد
    نماینده مردم شریف یزد و اشکذر، محمد صالح جوکار در خصوص تخصیص بودجه مورد نیاز برای احیای بافت تاریخی یزد به رییس جمهور محترم تذکر داد.