• نظرسنجی

    آیا توزیع اعتبارات استانی در حوزه میراث فرهنگی در شان شهرستان اشکذر بوده است؟


  • گزارش تصویری از اجرای تئاتر زیارت خورشید در دانشگاه یزد
    تئاتر عاشورایی "زیارت خورشید" به مدت سه شب در دانشگاه یزد اجرا شد.