• سخنگوی شورای شهر یزد:
    افزایش قیمت بلیط اتوبوس های درون شهری یزد به دلیل رشد هزینه ها
    سخنگوی شورای شهر یزد گفت: افزایش قیمت بلیط اتوبوس های درون شهری به دلیل افزایش هزینه ها و بالارفتن حقوق کارکنان اتوبوسرانی است .